Risale-i Nur Külliyatı Telif Tarihleri ve Yerleri

SÖZLER'İN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ

Birinci Söz - 1926 - Barla
On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı-1934 - Barla(Tahminen)
İkinci Söz - 1926 - Barla
Üçüncü Söz - 1926 - Barla
Dördüncü Söz - 1926 - Barla
Beşinci Söz - 1926 - Barla
Altıncı Söz - 1926 - Barla
Yedinci Söz - 1926 - Barla
Sekizinci Söz - 1926 - Barla
Dokuzuncu Söz - 1926 - Barla
Onuncu Söz - 1928 - Barla (1342)
Onuncu Sözün İkinci Zeyli - 1935-36 - Eskişehir Hapsi
Onuncu Sözün Üçüncü Zeyli - 1936 - Eskişehir Hapsi
Onuncu Sözün Dördüncü Zeyli - 1927 - Barla
Onuncu Sözün Beşinci Zeyli - 1934 - Barla
On Dördüncü Sözün Zeyli - 1933 - Barla
On Sekizinci Söz - 1927 - Barla
Yirminci Sözün Birinci Makamı - 1930 - Barla
Yirminci Sözün İkinci Makamı - 1926 - Barla
Yirmi Birinci Söz - 1926 - Barla
Yirmi İkinci Söz - 1926 - Barla
Yirmi Üçüncü Söz - 1929 - Barla
Yirmi Beşinci Söz - 1927 - Barla
Yirmi Beşinci Sözün Birinci Zeyli- 1938 - Kastamonu
Yirmi Beşinci Sözün İkinci Zeyli - 1943-44 - Denizli Hapsi
Yirmi Yedinci Söz ve Zeyli - 1929 - Barla
Yirmi Sekizinci Söz - 1928 (Tahminen) - Barla
Yirmi Dokuzuncu Söz - 1928-30 - Barla
Otuzuncu Söz - 1928-30 - Barla
Otuz Birinci Söz - 1928-30 - Barla
Otuz İkinci Söz - 1928-30 - Barla
Otuz Üçüncü Söz - 1928-30 - Barla

Not: Sözler, genel olarak 1926-34 Barla döneminde tamamlanmıştır.

MEKTUBAT'IN TELİF TARİHLERİ

Birinci Mektup - 1929 - Osmanlıca Lem'alar
İkinci Mektup - 1930 - Son Şahitler, s. 754
Üçüncü Mektup - 1930 - Aynı eser, s. 67
Çam Dağı'nda yaz ayları, - 1930 - Aynı eser, s. 67
Dördüncü, 5. ve 6. Mektuplar - 1930-1931 - Tahminen
Dokuzuncu Mektup - 1930 - Son Şahitler, s. 47
On Üçüncü Mektup - 1929 - Mektubat, s. 48
On Altıncı Mektup - 1930-1931 - Mektubat, s. 47
On Altıncı Mektubun Zeyli - 1931 - Osmanlıca Lem'alar, s. 96
On Yedinci Mektup - 1930 - Son Şahitler-3, s. 43
On Dokuzuncu Mektup - 1929 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G.,s. 70
Yirminci Mektup - 1928 - Aynı eser, s. 78
Yirmi Üçüncü Mektup - 1933 - Son Şahitler-1, s. 42
Yirmi Dördüncü Mektup - 1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 78
Yirmi Altıncı Mektup - 1932 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Altıncı Mektub İkinci Kısım -1931 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Yedinci Mektup - 1929-1960 - Lâhikaların tamamı
Yirmi Sekizinci Mektub 1. Parça - 1931 - Tahminen
Yirmi Sekizinci Mektup 2. Parça - 1933 - Aynı mektubun ifadesi
Yirmi Dokuzuncu Mektup 1. Kısım - 1934 - Son Şahitler, s. 42
Otuzuncu Mektup,(İşarat-ül İ'caz)- 1916 - Baskı tarihi
Otuz İkinci Mektup, Matbu Lemeat - 1921 - Baskı tarihi
Otuz Üçüncü Mektup, (Pencereler)- 1929 - Tahminen

LEM'ALAR'IN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİ

Birinci, 2.,3. ve 4.Lem'alar - 1932 - (Tahminen)
Beşinci ve Altıncı Lem'alar - Te'lif edilmediler
Yedinci Lem'a - 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Sekizinci Lem'a - 1933 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Dokuzuncu Lem'a - 1932 - Osmanlıca Lem'alar, s. 79
Onuncu Lem'a (Şefkat Tokatları) - 1934 - (Tahminen)
On Birinci Lem'a - 1933 - (Tahminen)
On İkinci Lem'a - 1934 - Barla Lâhikası
On Üçüncü Lem'a(Hikmetü'l-İstiaze)-Tesbit edilemedi
On Dördüncü Lem'a - 1934 - (Tahminen)
On Beşinci Lem'a [Sözler, Mektubat ve Lem'aların (On Beşinci Lem'aya kadar) fihristidir>. -
On Altıncı Lem'a - 1934 - (Tahminen)
On Yedinci Lem'a - 1933 - Osmanlıca Lemalar, s. 346
On Sekizinci Lem'a - 1934 (Kasım) - Osmanlıca Lemalar, s. 79
On Dokuzuncu Lem'a - 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da
Yirmi ve Yirmi Birinci Lem'alar - 1934 - Isparta
Yirmi İkinci Lem'a - 1934 - Isparta
Yirmi Üçüncü Lem'a - (Tespit edilemedi)
Yirmi Dördüncü Lem'a - 1934 - Isparta
Yirmi Beşinci Lem'a - 1934 - Isparta
Yirmi Altıncı Lem'a - 1934 - Isparta (Ekser ricaları)
Yirmi Yedinci Lem'a - 1935-36 - Eskişehir Müdafaanamesi
Yirmi Sekizinci Lem'a - 1935 - Eskişehir Hapsinde
Yirmi Dokuzuncu Lem'a - 1935 - Eskişehir Hapsinde
Otuzuncu Lem'a - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
Otuz Birinci Lem'a (Şualar) - - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde
Otuz İkinci Lem'a - Bir cihette matbu Lemeat eseridir
Otuz Üçüncü Lem'a - 1921-23 - Mesnevî-i Arabî

ŞUÂLAR'IN TELİF TARİHLERİ

Birinci Şuâ - 1936 - Başındaki tarih (1938 tebyiz tarihi)
İkinci Şuâ - 1936 - Eskişehir hapsi
Üçüncü Şuâ - 1937 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47
Dördüncü Şuâ - 1938 - (Tahminen)
Beşinci Şuâ - 1938 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası, s. 35 (Tebyiz tarihi)
Altıncı Şuâ - -- - (Tesbit edilemedi)
Yedinci Şuâ - 1938
Sekizinci Şuâ - 1942 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
Dokuzuncu Şuâ - -- - (Tesbit edilemedi)
Onuncu Şuâ - 1940 - (Tahminen)
On Birinci Şuâ - 1943-1944 - Denizli hapsi
On İkinci Şuâ - 1944 - Denizli hapsi
On Üçüncü Şuâ - 1943-1944 - Denizli hapsi mektupları
On Dördüncü Şuâ - 1948-1949 - Afyon mahkemesi müdafaanamesi ve hapis mektupları
On Beşinci Şuâ - 1949 - Afyon hapsi

ASÂ-YI MÛSÂ'NIN TELİF TARİHLERİ

Asâ-yı Mûsâ'dan 1. Kısım (11.Şuâ) -1943-1944 - Denizli hapsi
Birinci Hücceti İmâniye(7. Şuâdan)-1938 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 90
İkinci Hüccet-i İmâniye(32.Sözden)-1928-1930 - Barla
Üçüncü Hüccet-i İmâniye (23.Lem'a)-(Tespit edilemedi)
4.ve 5. Hüccet-i İmâniyeler - 1935-36 - Eskişehir Hapsinde(30. Lem'adan)
Altıncı Hücceti İmâniye - 1928 (1342) - Barla (10. Sözden)
Yedinci Hüccet-i İmâniye - 1928-30 - Barla (33.Sözden)
Sekizinci Hücceti İmâniye (3. Şuâ)-1937 - Osmanlıca Kastamonu Lâhikası-2, s. 47
Dokuzuncu Hücceti İmâniye (9. Şuâ)-Tesbit edilemedi
Onuncu Hücceti İmâniye(20. Mektup)-1928 - Osmanlıca Sikke-i Tasdik-i G., s. 78
On Birinci Hücceti İmâniye - 1926 - Barla (22.Sözden)

Gösterim Sayısı: 2445
Haliliye Vakfı

Biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.

Web site: www.haliliyevakfi.org.tr E-Posta Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yorum Ekle

Tüm alanların doldurulması zorunludur. Yorumunuz, yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.