Risale-i Nur Külliyatı Birinci Mektup

Dört sualin muhtasar cevabıdır.

BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulemahayatını kabul etmiyorlar?

Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulemahayatında şüphe etmişler.

Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir.

İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyetdeğillerdir. Bazan, istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler; fakat bizim gibi mecbur değillerdir.Tevatür derecesinde, ehl-i şuhud ve keşif olan evliyanın Hazret-i Hızır ile maceraları, bu tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder. Hattâ makamat-ı velâyette bir makam vardır ki, “makam-ı Hızır” tabir edilir. O makama gelen bir velî, Hızır’dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazan o makam sahibi, yanlış olarak ayn-ı Hızır telâkki olunur.

Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyetlevazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayataDipnot-1

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Ve sadece Ondan yardım diliyoruz.

Dipnot-2

Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.

Dipnot-3

“Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.


 
  

Hazret-i Hızır: (bk. bilgiler – Hızır (a.s.)) Hazret-i İdris: (bk. bilgiler – İdris (a.s.))
aleyhimesselâm: Allah’ın selâmı o ikisinin üzerine olsun (bk. s-l-m) aleyhisselâm: Allah’ın selâmı onun üzerine olsun (bk. s-l-m)
ayn-ı Hızır: Hızır’ın kendisi beşeriyet: insanlık
ehl-i şuhud ve keşif: maneviyat âlemlerinde iman hakikatlerini gözleme yeteneğine sahip insanlar (bk. ş-h-d; k-ş-f) evliya: veliler, Allah dostları (bk. v-l-y)
levazımat: gerekli olan şeyler, ihtiyaçlar makam-ı Hızır: Hz. Hızır’ın (a.s.) makamı
makamat-ı velâyet: velîlik makamları (bk. v-l-y) mertebe: derece, makam
merâtib-i hayat: hayat mertebeleri (bk. ḥ-y-y) muhtasar: kısaltılmış, özet
mukayyet: kayıt altında, sınırlı mühim: önemli
tabaka-i hayat: hayat tabakası (bk. ḥ-y-y) tabir edilme: adlandırılma (bk. a-b-r)
tecerrüt: soyutlanma, sıyrılma telâkki: kabul etme
tenvir: nurlandırma, aydınlatma (bk. n-v-r) tevatür: çeşitli kanallardan gelen ve doğruluğu kesin olarak kanıtlanan haber (bk. ḥ-d-s̱)
ulema: âlimler (bk. a-l-m) velî: Allah dostu (bk. v-l-y)
İlyas: (bk. bilgiler – İlyas (a.s.)) İsâ: (bk. bilgiler)

Gösterim Sayısı: 2294 Son Düzenleme: Perşembe, 19 Eylül 2013 12:57
Haliliye Vakfı

Biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.

Web site: www.haliliyevakfi.org.tr E-Posta Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yorum Ekle

Tüm alanların doldurulması zorunludur. Yorumunuz, yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.