Pazartesi, 16 Eylül 2013 14:33 Gösterim Sayısı: 1876
Kategori: Yazılı Kaynaklar
Nur Ayetinin Risale-i Nur İle Alakası  “Risale-i Nur” ve Risale-i Nurun membaı olan “Hizb-i Nuri” ve “Cevşenü’l-Kebîr” okunduğu zaman kâinat dile gelmekte ve açıklanan her bir ism-i ilâhi bu kâinattaki…
Pazartesi, 16 Eylül 2013 14:31 Gösterim Sayısı: 2386
Kategori: Yazılı Kaynaklar
Birinci Söz   BİSMİLLÂH her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil, ey nefsim, şu mübarek kelime, İslâmnişanı olduğu gibi, bütün mevcudâtın lisan-ı hâl ile vird-i zebânıdır. Bismillâh ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok, bitmez bir bereket olduğunu…
Pazartesi, 16 Eylül 2013 14:27 Gösterim Sayısı: 1753
Kategori: Yazılı Kaynaklar
Dört sualin muhtasar cevabıdır. BİRİNCİ SUAL: Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır? Hayatta ise, niçin bazı mühim ulemahayatını kabul etmiyorlar? Elcevap: Hayattadır. Fakat merâtib-i hayat beştir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten, bazı ulemahayatında şüphe etmişler. Birinci tabaka-i hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i…
Pazartesi, 16 Eylül 2013 14:26 Gösterim Sayısı: 1869
Kategori: Yazılı Kaynaklar
SÖZLER'İN TELİF TARİHLERİ VE YERLERİBirinci Söz - 1926 - BarlaOn Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı-1934 - Barla(Tahminen)İkinci Söz - 1926 - BarlaÜçüncü Söz - 1926 - BarlaDördüncü Söz - 1926 -…
Pazartesi, 16 Eylül 2013 14:24 Gösterim Sayısı: 1607
Kategori: Yazılı Kaynaklar
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, dili ve muhtevasıyla olduğu kadar, telif tarzı ve tertibiyle de sıradan İslami eserlerden farklı bir eserdir. Ekseriyetle dağlarda, kırlarda, yahut zindanların amansız şartları altında telif edilen bu…
Pazartesi, 16 Eylül 2013 13:34 Gösterim Sayısı: 1605
Kategori: Yazılı Kaynaklar
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI, dili ve muhtevasıyla olduğu kadar, telif tarzı ve tertibiyle de sıradan İslami eserlerden farklı bir eserdir. Ekseriyetle dağlarda, kırlarda, yahut zindanların amansız şartları altında telif edilen bu…