Vakfımızın Amacı

Vakfın umumî gayesi: ilk, orta ve yüksek tahsil kademelerinde imkânı olmayan gençleri bir taraftan asrın müspet ilimleri ile teçhiz, diğer taraftan millî kültür ve mânevî değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımı yapmak ve bu konuda gerekenleri temin etmek hususunda  her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.