Abdulkàdir Bâdıllı Ağabey’in vefâtına “ebced” hesâbıyla ta’miyeli târîh

Mîlâdî            : 26 Aralık 2014, Cuma

Hicrî             : 04 Rebîü’l-evvel 1436

Rûmî            : 13 Kânun-i evvel 1430

Risâleler ile meşbu’, hayâtı Nûr’la doluydu;
Kavuşdu Hakk’a “Müdellel”! Bütün cihân bunu duydu.
Gelip (FERÎD) dedi: “Târîhi (MAĞFİRET) ola mevtin…” (294+1720= 2014 Mîlâdî)
“Bu (MAĞFİRET)” dedi , bir (FERD) çıkıp da, “hicrine uygun…” (1720-284=1436 Hicrî)

Şanlıurfa, 27.12.2014

Hesâbı ve Lügatçe:

Ta’miyeli târîh kıt’ası : Toplama veya çıkarma yapılarak hesaplanacak târîh kıt’ası.

Meşbu’                   : Tok, dolu, doymuş.

Müdellel                  : Bâdıllı Ağabeye takılan lakâb. Delîle dayanan, isbâtı delîllerle sâbit olan.

Ferîd                      : Özel isim

Ferd                      : Şahıs, kişi

Hicr                       : Ayrılık, hicret

Arûzun [Mefâilün/ feilâtün / mefâilün / feilâtün] vezninde olan bu ta’miyeli târîh nazmında 3.  mısrâ’daki “Ferîd” kelimelerinin Osmanlıca yazılışında harflerin ebced değerleri toplamı 294 eder. “Mağfiret” kelimesinin Osmanlıca yazılışında harflerin ebced değerleri toplamı 1720 eder. Mısra başındaki “gelip” ibâresi iki değerin toplanacağını belirtir. Bu mısra’da bulunan 2014 mîlâdî ölüm târîhidir. 4. mısrâdaki “çıkıp” ibâresi, “Ferd” kelimesinin değeri olan 284’ün “Mağfiret”in değeri olan 1720’den çıkarılacağını belirtir. Bulunan 1436 târihi mısra’daki  “hicr”in ifâdesiyle hicrî yıla işâret eder. Bu ta’miyeli kıt’ada Rahmetli Abdulkàdir Bâdıllı Ağabey’in mîlâdî ve hicrî vefât târîhleri toplama – çıkarma işlemleriyle bulunmuş olur.

Gösterim Sayısı: 1742
Haliliye Vakfı

Biz öyle bir hakikata hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.

Web site: www.haliliyevakfi.org.tr E-Posta Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yorum Ekle

Tüm alanların doldurulması zorunludur. Yorumunuz, yönetici onayından sonra yayınlanacaktır.