Son günlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e yapılan saldırılar sosyal medyada büyük tepki topladı. Kutlu Doğum haftası bahanesiyle başlayan saldırılara karşı Mehmet Görmez Hocanın yanında yer alan büyük çoğunluk, saldırıların iyi niyetli olmadığına dikkat çekiyor.

Mevcut müsbet hükümete ve kurumlarına yardımcı olmalıyız. Kainat azametinde ve ebedler kıymetinde mesail ve davalar içinde esasat-ı imaniyeden olmayan bir takım mesaili münakaşa zamanı değildir. Harici ve dahili bu kadar düşmanın ve ehli dalaletin ve masonların komiteler halinde alemi islama saldırdıkları bir hengamede alemi islamın diyanet dairesi ve bir cihette meşihat-ı islamiye gibi belki daha külli vazifesini görmeye namzet Diyanet dairesini elden geldiği kadar muhafaza etmek ve müdafa etmek vazifemiz olduğu halde bazı eşhasın aleyhte ifadelerini üzülerek okuduk, bu gibi kanaatlar, şahsi ve indi ve arızi kanaatlardır. Ne Risale-i Nur’u ne de Cemaatı nuriyeyi bağlamamaktadır. Bu gibi beyanat Risalei Nur’un meslek ve meşrebine de muvafık bir üslub değildir.
Gerek Diyanet camiası ve gerekse Diyanet İşleri Reisimizin aleyhinde sosyal medyada neşredilen yazılar İslamın Nezihane nazikane ve kavli leyyin olan usullerine ve emr-i ilahiyeye de münafi olmakla beraber sünnet-i seniyyeyi rehber edinen Nurun meslek ve meşrebine de muhaliftir ve Risalei Nur ve Nurun şahsı manevisiyle hiç bir alakası yoktur ve olamaz.

Bu vesile ile kardeşlerimizden ricamız kudsi hizmeti imaniyeye zarar verecek neşriyat ve beyanattan imtina etmeleri, ehli iman ile daima tesanüd ve muhabbet ile ittihadı islama çalışma gayreti içinde olmalarıdır. Şimdiye kadar Ahmed Hamdi Aksekiler ve Ömer Nasuhi Bilmenler gibi din-i mubin-i İslam’a ihlasla hizmetlerini müşahade ettiğimiz ve Onların varisi olan şimdiki Diyanet İşleri Başkanımıza ve Diyanet Dairesine dua ediyor ve etmeye devam edeceğimizi de ifade etmek istiyoruz.

- Bediüzzaman Said Nursi’nin Talebesi ve Hizmetkarı
Hüsnü BAYRAMOĞLU

Haliliye Kültür ve İlim Vakfı Yönetim Kurulu olarak 16 Nisanda referandumda evet diyeceğiz

16 Nisan 2017’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasa değişikliği Referandumunda ‘Haliliye Kültür ve İlim Vakfı ve Nur Talebeleri olarak; memleketimiz ve Âlem-i İslam’ın mukadderatıyla alakadar olan bir meselede yerimizi, tavrımızı ve tarafımızı açıkça ortaya koyuyoruz.

 İç ve dış şer odakların ülkemizi, milletimizi hedef aldığı bir dönemde bizler; Nur Talebeleri olarak referandumda ‘EVET’ demeyi milli bir vazife olarak addediyor ve ‘EVET’ diyoruz.

 Devletimizin, Milletimizin, Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin yanında olduğumuzu ve 16 Nisan 2017' de ülkemizin önünü açacak anayasa değişikliği referandumunda EVET demeyi vazife-i vicdaniye telakki ettiğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

 

Haliliye Kültür ve İlim  Vakfı

Yönetim Kurulu

 

Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu ağabey: 'Referandumda evet diyeceğiz''

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu ağabey Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa değişikliği için yapılacak olan referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı.

"Nur talebeleri olarak evet diyeceklerine" dikkat çeken Hüsnü ağabeyin Yeni Akit'e yaptığı açıklama şöyle:

"Bütün şer güçlerin Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunduğu bir dönemde elbette bizler Nur talebeleri olarak referandumda 'evet' diyeceğiz. Risale-i Nur cemaati olarak bizler, sadece referandumda 'evet' demekle kalmıyor, ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olduğumuzu ve onu desteklediğimizi ilan ediyoruz. Birileri sürekli yalanlar üzerinden Sayın Erdoğan'a ve bizlere saldırıyorlar fakat bu saldırılar bizleri hakikat yolumuzdan döndüremeyecektir."

 

Bu mukaddes vatanımıza,aziz devletimize,faal ve gayretli,fedakar hükümetimize karşı gerçekleştirilen bu menfur faaliyeti,bu alçak ve hain başkaldırışı şiddet ve nefretle kınıyor ve tel'in ediyoruz.
 
Umum Nur talebeleri olarak milletimizin,devletimizin ve hükümetimizin yanındayız.
Bir dua ordusu gibi gece boyunca yüzbinlerce lisanla  yalvarış ve yakarış ile bu bela ve fitnenin izalesi için dualar edilerek kudret-i ilahiyeye iltica edilmiş ve meydanlarda milletin iradesine sahib çıkılmıştır.
 
Vatan,millet,Kur'an,islamiyet ve insaniyet namına mevcut hükümeti iktidarda tutmayı ve onları bu hizmetlerinde desteklemeyi bir vazife biliyoruz.
Memleketimizdeki bu zulmani bulutun en kısa zamanda def ve izalesini Cenab-ı Erhamurrahiminden niyaz ediyoruz.
Bu vesile ile şehitlerimize Allahtan rahmet,yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
 
Kahhar-ı zülcelal bu zalimleri ve vatan hainlerini kahr-u perişan etsin.Memleketimizi ve milletimizi korusun.Binbir ismiyle hıfz ve muhafaza eylesin.Amin
 
Umum Nur Talebeleri namına meşveret divan heyeti

Hüsnü Ağabeyden Reis-i Cumhura Mektup

Salı, 19 Temmuz 2016 06:47
Kategori: Haberler
Fedakar ve Kahraman Sayın Reis-i Cumhurumuz Receb Tayyib Erdoğan
Cenab-ı Hakk’ın inayet ve siyaneti ile fevkalade bir surette hem sizin ve hem erkan-ı hükümet ve askeriyemizin meşum ve zalimane ve şeytanları dahi ürküten darbe planlarında muhafaza olunmanızı Rabbimizin bir lütfu ve bir ihsanı olarak addediyor öteden beri külli bir surette yaptığımız duaların devam ettiğini ifade etmek istiyoruz.
Rabbimiz sizleri bu kudsi hizmet-i vataniyede daima muvaffak eylesin.
Rabb-i Rahimimizin emrettigi şu ayet-i kerime şüphesiz meselemiz hususunda pek manidardır;
“Gevşemeyin, üzülmeyin, inanıyorsanız şüphesiz üstün olanlar sizlersiniz!” ( Al-i İmran -139)
Dikkat buyurun bu ayet-i kerime bu asırda ve şu zamanda şahsınız hakkında nasıl da manidar tecelli etti. O halde endişeye mahal yok, üzülmeyiniz, şevkinizi kırmayınız. Bu sivrisineklerin tantanasına ehemmiyet vermeyiniz. Şu koca alem-i islam ve insaniyet ve hatta alem-i gaybta melaike ve ruhaniyat şu sebat ve devamımızı alkışlıyor ve sizlere dua ediyor, onlara kulak veriniz.
Çok kahraman baba ve oğulun cenaze merasiminde gözyaşlarınıza şahid olduk. Hayır Reis-i Cumhurumuz hayır, Onlar tarihe şerefler veren erler olarak anılacaklar! Ve şehadet şerbetini içmiş olmaları hasebiyle cennetlerde ali makamdalar. O halde üzülmeyiniz. Biliniz ki;
Tarihe şerefler veren erler anılırken
Yükselmede ruh en geniş alemlere, yerden..
Bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden,
Geçmiş gibi, Cennetteki gül bahçelerinden…
Hakikati ne güzel o şehadetlerle idrak ediliyor.
Muhterem Başkanımız, şu elim vak’ay-ı zalimaneyi ve sizlerin senelerden beri içerde ve dışarıdaki hainlere karşı cansiperane mücahedenizi müşahede edince, Medine-i Müneverrede Merhum Ali Ulvi Kurucu’nun  Büyük İkbal’in heyecanlı şiirlerinden aldığı coşkun bir ilham neş’esi ile yazmış olup daha sonra da bunu Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerine ithaf etmiş olduğu “Mücahid” ünvanını taşıyan şu manzumesi hatıra geliyor:
Bir azm, eğer iman dolu bir kalbe girerse,
İnsan da, o imandaki son sırra ererse,
En azgın ölümler ona zincir vuramazlar,
Volkan gibi coşkun akıyor durduramazlar…
Kar, kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz,
Mevsim, bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz…
Cennetteki alemleri dünyada görür de,
Mahvolsa eğilmez sıra dağlar gibi derde…
En sarp uçurumlar gelip etrafını sarsa,
Ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa,
Gökler yıkılıp çökse, yolundan yine dönmez!
Ruhundaki imanla yanan meş’ale sönmez!..
Kalbinde yanardağ gibi, iman ne mukaddes!
Vicdanına her an şunu haykırmada bir ses:
Ey yolcu! Şafaklar sökecek durma, ilerle!
Zulmetlere kan ağlatacak meş’alelerle…
Yıldızlara bas, çık, yüce alemlere yüksel!
İnsanlığı kurtarmaya Cennetten inen el!..
Biz nur talebeleri, herdaim Size dua ediyor sizin gibi kahraman cesur imanlı bir başkanımızı bu destan yazan osmanlı torunlarının  bu ümmet-i Muhammediyenin başına ihsan eden Alemlerin Rabbine Leyl ü nehar şükrediyoruz.
Muhterem Reis-i Cumhurumuz,
Bu halk ve bütün alem-i islam sizinledir. Devam ediniz! Sizin de buyurduğunuz gibi;
” asa en tekrahu şey’en ve huve hayrul leküm” ayetinin sırrıyla Cenab-ı Hak şerlerden hayırlar halkeder. Bu şer gibi görünen hadisattan bütün alem-i islamı güldürecek büyük bir hayır çıkacağına kuvvetle ümitvarız.
Evet zira asrın başında Bediuzzaman bir rüya-i sadıka da her asrın mebuslarından tebriklerle işittiği şu müjde, tahakkuka başlıyor;
” Evet ümitvar olunuz, şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gür sada islamın sadası olacaktır!”
Cenab-ı Hak sizi islamın gür sadası yapsın. Evlad u iyalinizi ve sizleri dünyevi ve uhrevi musibetlerden, insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza etsin ve iman-ı kamil ile cennet’ül-firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eylesin.
 
El Baki Hüvel Baki
Umum Nur Talebeleri namına
Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu

Abdullah Yeğin Ağabey Hakk'a yürüdü

Perşembe, 07 Temmuz 2016 17:32
Kategori: Haberler

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Abdullah Yeğin Hakk'a yürüdü

 

 

Bir süredir tedavi gören Yeğin ağabey, düzelme yoluna girmiş ancak bayramda tekrar hastaneye yatırılmıştı.

Cenaze namazı ile ilgili bilgiler henüz netleşmedi.

Abdullah Yeğin Kimdir?
 
Abdullah Yeğin, 1924 yılında Kastamonu’ya bağlı Araç ilçesinin Kıyan köyünde dünyaya geldi. Öğretmen bir babanın oğlu olup Süleyman ve Ayşe çiftinin oğludur. Ailesi asırlar öncesinden Bağdat taraflarından göç edip Kastamonu’ya gelmiş ve Araç ilçesinin Kıyan köyüne yerleşmişlerdir. 
 
Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’u tanıdıktan sonra ömrünü iman hizmetinde geçiren simalardan biridir. Dindar bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Henüz orta okul öğrencisi iken Risale-i Nur’u tanımış ve arkadaşlarıyla birlikte sordukları soru, Risale-i Nur’un bir konusu olarak kayda geçmiştir.
 
Abdullah Yeğin ile birlikte Bediüzzaman’ı ziyaret eden gençler,“Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor. Bize Halıkımızı tanıttır” isteği üzerine, kendilerine geniş bir izahat yapıldığı gibi, soruları ve verilen cevap Risale-i Nur’un da bir konusu olarak kayda geçti.
 
Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret eden Abdullah, önce öğretmeni tarafından azarlandı. Hakkında soruşturma yapıldı ve disiplin kuruluna verildi. Sorguya çekilerek ziyaret sebebi soruldu. O da dinini öğrenmek için gittiğini söyledi. Disiplin kurulu tarafından bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası verildi.
 
Bediüzzaman Said Nursi tarafından Urfa’da hizmet etmek üzere görevlendirilmiş, bundan sonra askerlik hizmeti hariç buradan hiç ayrılmamıştır. Ancak, Bediüzzaman’ın vefatından sonra Urfa’da kalmasına izin verilmemiştir. 23 Mart 1960 tarihinden sonra ülkemizin değişik beldelerinde iman hizmetini devam ettirmiştir.

Şanlıurfa Bediüzzaman Mevlidine Davet

Cumartesi, 25 Haziran 2016 11:46
Kategori: Haberler

Bediüzzaman Said Nursi ve Ahirete irtihal etmiş Nur talebelerinin ruhlarına bağışlanmak üzere Ramazanın 26. gecesine rastlayan 30 Haziran 2016 Perşembe akşamı yatsı namazından sonra Şanlıurfa Dergâh camiinde mevlid-i şerif ve hatim okunacak.

Şanlıurfa’da başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V) ve bütün Peygamberler olmak üzere vefatının 56. yılı münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursi ve Ahirete irtihal etmiş Nur  talebelerinin  ruhlarına bağışlanmak üzere Ramazanın 26. gecesine rastlayan 30  Haziran 2016  Perşembe  akşamı yatsı namazından sonra Şanlıurfa Dergâh camiinde mevlid-i şerif ve hatim okunacak.

 

Risale-i Nur Külliyatı adını verdiği l30 parçadan meydana gelen Kur’an tefsirlerinin müellifi, mütefekkir ve Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursi, Hicri 25 Ramazan 1379 (23 Mart 1960) yılında Şanlıurfa’da misafir bulunduğu İpek palas otelinin 27 nolu odasında 53 yıl önce Cenab-ı Hakkın rahmetine kavuşmuştu.

 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatından bu güne kadar her yıl düzenlenen Mevlid-i Şerif, Ramazan’ın 26. Gecesine rastlayan 30 Haziran 2016 Perşembe akşamı yatsı namazından sonra Hz. İbrahim (A.S)’ın doğduğu makam ve Bediüzzaman hazretlerinin ilk defnedildiği yer olan Dergâh Camiinde okunacak.

 

Yurdun ve dünyanın dört bir yanından sevenlerinin ve okurlarının da katılacağı Mevlid-i Şerife Bediüzzaman Hazretlerinin hayatta olan talebelerinin de katılması bekleniyor.

 

Şanlıurfalıların ev sahipliğini yaptığı ve 56 yıldır aralıksız yapılan Mevlid ile ilgili Şehrin belli yerlerine ilanlar asılarak davetler yapıldı. Mevlide Şanlıurfa dışından katılan Misafirleri Şanlıurfalılar evlerinde ağırlayacak.

Mevlidi uydudan yayın yapan  Urfa'daki televizyon kanallarının bir kısmı canlı yayınlayacak.

 

Şanlıurfa Haliliye Kültür ve İlim Vakfımızın Risale-i Nur Küliyatından '' Küçük Sözler ' kitabından yapmış olduğu bilgi Yarışması sonuçları açıklandı.

İŞTE SONUÇLAR

 

 

Şanlıurfa Haliliye Kültür ve İlim Vakfımızın Risale-i Nur Küliyatından '' Küçük Sözler ' kitabından yapmış olduğu bilgi Yarışması Yoğun Katılım ile gerçekleşti .Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı sınav merkez ilçler Haliliye,Eyyubiye ve Karaköprüde  52 okulda yapıldı.(İŞTE CEVAPLAR)

 

 

 

 

Haliliye Vakfı'nda Regaip Kandili Programı

Perşembe, 07 Nisan 2016 13:46
Kategori: Haberler

Haliliye Vakfı'nda Regaip Kandili Programı aşağıdadır.

 

Haliliye deki Kandil Programımız 


19:45-20:20 donerli ders
20:20-20:55 yatsı namazı
21:00-21:35 ikinci ders
21:35-21:40 çay ikramı
21:40-22:50 hatm-i şerif ve duası
21:50-22:30 üçüncü ders (küçük mescid)
23:00-00:00 cevşen 
00:00-00:15 meyve ikramı
00:15-01:00 şahsi ubudiyet